Welkom

Een bekend probleem
Veel MKB-directeuren zijn dagelijks druk in de weer met de operationele bedrijfsvoering. Zeer noodzakelijk, maar wel tijdverslindend. Er blijft bijna geen tijd over om echt te ondernemen. Plannen blijven liggen, structurele problemen onaangetast. Mogelijk worden zelfs efficiencyslagen en kansen gemist. BusinessUp biedt hier ondersteuning.

De weg naar de oplossing
In goed overleg met u als ondernemer worden plannen geconcretiseerd en kansen benut, zonder dat het invloed heeft op uw dagelijkse werkzaamheden.

Onze toegevoegde waarde
Het Business Support Programma dat wij hanteren, geeft u de zekerheid van 'ondersteuning op maat'. Tijdens een eerste scherpe analyse worden de voornaamste problemen in kaart gebracht en wordt afgesproken op welke knelpunten de expertise van BusinessUp - en eventueel gelieerde IIB-adviseurs - in eerste instantie wordt ingezet. Vervolgens kunt u tegen een vastgesteld, aantrekkelijk tarief gedurende 192 uur per jaar een beroep op ons doen. U beslist wanneer, hoe en op welk gebied. Op deze manier worden niet alleen verbeteringen doorgevoerd, maar kunt u ook altijd terugvallen op een objectieve sparring partner.

Het bewijs is voorhanden
De ervaring binnen het MKB leert dat de investering in dit programma in bijna alle gevallen, binnen een jaar, een rendement oplevert van minimaal 300%. BusinessUp biedt dus een werkende kijk op zaken.

Resultaatgerichte actie
Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u kennismaken? Bel dan met 06 130 575 06 of e-mail naar: info@businessup.nl. We maken graag duidelijk wat onze ondersteuning voor ú kan betekenen.

In goed gezelschap

BusinessUp is een zelfstandige onderneming met een accreditatie van het Institute for Independent Business (IIB). Het wereldwijde netwerk van IIB bestaat uit 6.000 gespecialiseerde MKB-adviseurs. In Nederland zijn inmiddels meer dan 200 adviseurs aangesloten en dit aantal groeit gestaag. Zo vormt zich een zeer ervaren, krachtig netwerk dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondersteunt bij de bedrijfsvoering. Met praktische adviezen op elk terrein. Of het nu financiën betreft of marketing en verkoop, bedrijfsovername of -overdracht, logistiek of management en personeel. Om maar enkele voorbeelden te noemen.